Fasilitointi herättää parviälyn

Fasilitointi tarkoittaa helpottamista. Se on luovien ryhmäprosessien ohjaamista, ajattelun, tiedonkäsittelyn ja luovuuden auttamista järjestelmällisesti. Fasilitointi on nopea ja kustannustehokas menetelmä yhteisöllisiin kehittämistyöskentelyihin.

Fasilitointi soveltuu erinomaisesti mm. ideointityöskentelyihin, suunnitelmien laatimiseen sekä tuotekehittelyn ja palvelumuotoilun osaksi. Se soveltuu erinomaisesti myös strategiatyöskentelyiden menetelmäksi sekä tilanteisiin, joissa organisaatio haluaa kirkastaa visiotaan ja priorisoida tehtäviään.

Fasilitointimenetelmillä ihmisiä autetaan tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista ja löytämään niihin tuoreita ratkaisuja. Näkökulman vaihtaminen on luovuuden perustaito ja sitä myös opitaan fasilitoinnissa. Fasilitoinnin hyötyihin lukeutuu myös se, että se vahvistaa yhteisön vuorovaikutuskulttuuria ja yhteenkuuluvuutta.

Fasilitaattori ei välttämättä ota kantaa sisältöihin vaan keskittyy ryhmän innostamiseen, prosessin ohjaamiseen ja työskentelyvaiheiden hallintaan. Fasilitaattori suunnittelee työn yhdessä tilaajan kanssa, selvittää itselleen lähtökohtaisen tilannekuvan sekä ennen muuta tavoitteet, joihin fasilitoinnilla pyritään.

Ota Yhteyttä

[contact-form-7 404 "Not Found"]