Työyhteisön ilmapiiri on tärkein kannustin

Työyhteisön toimintakyky on hyvän työn tärkein edellytys. Siksi työyhteisön hyvinvointia tulee tarkastella myös tuottavuustekijänä. Tämä perustuu yleisinhimilliseen luonteeseemme: olemme olemukseltamme sosiaalisia olentoja ja ”rakennetut” yhteistyöhön. Yhteenkuuluvuus on kaikkien vakavasti otettavien motivaatioteorioiden valossa keskeinen motivaatiotekijä.

Kun työ sujuu, motivoi, palkitsee ja haastaa aidosti, hyödyt seuraavat nopeasti perässä. Toimivissa työyhteisöissä sairastetaan tunnetusti vähemmän ja saadaan aikaiseksi enemmän. Vahvasti ammatilliset työyhteisöt hoitavatkin toimintakykyään ja ilmapiiriään säännöllisesti. On kannattavampaa hoitaa hyvinvointia kuin korjata pahoinvointia.

Innostavaksi työyhteisöksi

Innostamisella ei pyritä vain hetkellisen innostuneisuuden tunteen nostattamiseen. Vahvistamme työyhteisön sisäisen innostavuuden kulttuuria. Innostaminen on vaikuttavaa, energisoivaa ja hauskaa ryhmähengen nostattamista.

Työyhteisöä ei lähestytä pelkkänä innostamisen kohteena vaan sen tärkeimpänä toimijana, oman työnsä keskeisimpänä kehittäjänä ja vahvistajana. Saavutamme kestäviä tuloksia siksi, että yhdessä luotuihin ratkaisuihin sitoudutaan aina paremmin kuin ulkopuolelta saneltuihin. Työyhteisö on innostamisen tärkein toimija ja työnsä merkityksellisyyden tuntija.

Ohjatuissa työskentelyissä sovelletaan monipuolisesti keskustelumenetelmiä sekä erilaisia yhteistoiminnallisia harjoituksia. Innostaja innostaa, ohjaa tehtävät ja palvelee – ei esim. konsultoi, luennoi tai heittele hernepussia (ellei välttämättä pyydetä).

Innostamisesta saadaan mm. hyviä vuorovaitustaitoja, stressinhallinnan keinoja sekä tuoreita näkökulmia motivoitumiseen ja yhteisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Se sopii mainiosti myös uusien työyhteisöjen ryhmäyttämisen ja työntekijöiden perehdytyksen keinoksi.

Laajemmin aiheesta: innostaminen.fi

Ota Yhteyttä

[contact-form-7 404 "Not Found"]