Valvojasta ohjaajaksi – pomosta johtajaksi

Toimitpa minkälaisen ryhmän ohjaajana tahansa, seisot innostajan saappaissa! Innostaja tuntee ihmisen oppimiseen ja tavoitteelliseen yhteistoiminnallisuuteen pyrkivänä subjektina, jota ohjataan johtamisella aktiiviseen toimijuuteen.

Innostajalta edellytetään paitsi hyvää ihmistuntemusta myös vahvaa vuorovaikutuksellista ja ohjaamisen ja johtamisen menetelmällistä osaamista. Innostaja on arkijohtaja, joka pääsee vasta asiaan, kun diasarjojen käppyräsulkeiset ovat päättyneet. Hän ymmärtää muutosta sosiaalisena prosessina ja osaa johtaa sekä yksilöitä että yhteisöä systemaattisesti muutoksissa, koska hän tuntee riittävästi ryhmäprosessien dynamiikkaa ja siihen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä.

Motivaatio ja osallisuus kiinnostavat innostajaa ensisijaisesti. Hän osaa motivoida, sitouttaa ja haastaa ryhmäänsä aidosti ja kannustavasti. Innostaminen ei perustu irrallisiin menetelmiin tai innostamistemppuihin vaan perustavanlaatuiseen asennoitumiseen ja asettautumiseen yhteisön vuorovaikutussuhteissa. Innostaja ohjaa ryhmäänsä innostamaan itse itseään: innostaja ei siis ole prosessin lähtökohta, keskipiste tai päämäärä – yhteisö, sen luovuus ja toimintakyky ovat.

Koulutan esim. opettajia, järjestöjen ja ryhmien ohjaajia sekä lähiesimiehiä valmentavassa johtamisessa ja ohjaamisessa, motivoinnissa, osallistamisessa ja sitouttamisessa, vuorovaikutustaidoissa ja innostamisessa. Koulutuksissani paneudutaan sekä teoreettiseen tietoon että käytännöllisiin ohjausmenetelmiin. Koulutustavoissani sovellan laajasti dialogisia ja toiminnallisia keinoja.

Koulutukseni ovat tilaajakohtaisesti räätälöityjä ja tarpeen mukaan niiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös laajan asiantuntijaverkostoni resursseja. Näin voimme tuottaa myös pidempijänteisiä organisaation, sen toiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun hankkeita.

Ota Yhteyttä

[contact-form-7 404 "Not Found"]