Ammattimotivaattori

Toimin työyhteisöjen innostajana, fasilitaattorina ja kouluttajana HeartBeatnik Oy -yrityksessäni (alk. 2017). En toimi perinteisen konsultin tavoin vaan ohjaan työyhteisöjä pedagogisin menetelmin kehittämään toimintaansa tai esim. tuottamiaan palveluita. Työskentelen paljon motivaation, sitoutumisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin parissa ja sovellan monipuolista ohjaamisen ja innostamisen osaamista työskentelytavoissani. Asiakkaitani ovat mm. Keravan kaupunki, Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri, Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry, Aseman Lapset ry, Reumaliitto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä yritykset ja muut yhteisöt.

Teen myös räätälöityjä valmennuksia mm. työttömien työnhakijoiden, järjestöjen vapaaehtoistyöryhmien sekä erilaisten nuortenryhmien kanssa.

Aiemmin koettua

Olen tehnyt parikymmentävuotisen uran nuoriso- ja sosiaalityön sekä kansalaistoiminnan monipuolisissa tehtävissä. Aloitin työurani MLL:n perhekeskusprojektissa Alavudella ja tein muitakin kehittämishankkeita työurani alkuvuosina (1999-2005). Työskentelin erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, perustin nuorisotalon ja muita toimintamuotoja, ohjasin erilaisia vapaaehtoistyön ryhmiä, nuorisovaltuuston toimintaa sekä lukuisia harrasteryhmiä. Toimin myös viestinnän, kansainvälisen nuorisovaihdon, tapahtumatuotannon ja erilaisten kampanjoiden vetäjänä.

Erityisesti keskityin innovatiivisen verkostotyön kehittämiseen. Vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden parissa työskennellessäni olen oppinut paljon ihmisen motivoitumisesta, muutosvoimallisuudesta ja oppimisesta. Juuri tämän takia askaroin nykyisessäkin työssäni paljon juuri muutoksen, motivaation ja sitoutumisen parissa.

Sittemmin siirryin kirkollisten tehtävien pariin ja työskentelin vastaavana nuorisotyönohjaajana Alavuden (2005-08) ja Haagan (2010-13) seurakunnissa. Helsinkiin muutettuani toimin jonkin aikaa myös Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen palveluksessa (2009-10). Ensin työskentelin Pasilan nuorisotalolla, jossa toteutettiin mittava kehittämishanke remontteineen ja toiminnan uusmuotoiluineen ja sen jälkeen ohjaustehtävissä Alppilan yläasteen erityisopetuksessa (joustava perusopetus). Tikkurilan seurakunnassa Vantaalla työskentelin Varhaisnuorista nuoriin aikuisiin -palvelukokonaisuuden esimiehenä (2013-17) ja vastasin moniammatillisen työryhmän työskentelystä ja palvelukokonaisuuden toiminnoista aina lasten kerhotoiminnoista rippikouluun, ammattioppilaitoksessa tehtävästä erityisnuorisotyöstä konserttitapahtumiin, partiotoiminnasta Walkers-nuorisokahvilaan.

Johtamisessa olen ammentanut paljon pedagogisesta, valmennuksen ja innostamisen osaamisestani. Motivaation, sitoutumisen, kasvun ja oppimisen kysymykset eivät määräävästi poikkea teini-ikäisten ja aikuisten välillä: perusasiat ja lainalaisuudet ovat pitkälle samoja vaikka nuorten kohdalla haasteet ovat usein vaikeampia. Näitä taitoja sovellan myös nykyisissä valmennustoimissani auttaessani ihmisiä rohkeampaan, kokeilevampaan ja yhteistoiminnallisesti luovempaan työskentelyyn.

Koulutustaustaa

Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi (amk, 2008) sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (1996). Lisäksi minulla on tutkinnot johtamistaidoista ja palvelumuotoilusta. Olen opiskellut myös työelämän psykologiaa, liiketoiminnan kehittämistä ja lukuisia sosiaalipedagogiikan menetelmiä.